iOS (Apple)

Configuració del correu en iPhone i iPad

1. Des del menú principal de l'iPhone (o iPad), selecciona l'opció "Ajustes".

2. Escull l'opció "Contraseñas y cuentas" (anteriorment, "Mail, contactos y calendarios").

3. Selecciona l'opció "Añadir cuenta..."

4. En la finestra "Añadir cuenta..." escull l'opció "Otros".

5. En l'apartat "Mail" escull l'opció "Añadir cuenta".

6. Escriu el nom que apareixerà com a remitent i l'adreça de correu completa en els apartats corresponents.

7. A "Nombre de host" del servidor de correu entrant escriu "pop3.tinet.cat", posant especial atenció en seleccionar el tipus de compte "POP".

8. A "Nombre de usuario" escriu el "login" del compte de correu (el mateix codi que utilitzes per accedir al webmail).

9. A "Contraseña" escriu la teva clau de TINET. Tot i que al camp de la contrasenya apareixen els punts com si ja estigués introduïda, cal deixar la casella en blanc i reescriure-la.

10. Prem "Intro" i continua amb el següent pas.

11. En l'apartat "Servidor de correo saliente" vés a la casella "Nombre de host" i escriu "smtp.tinet.cat".

12. A "Nombre de usuario" i "Contraseña" cal que tornis a escriure el nom d'usuari i la contrasenya que has proporcionat en la pantalla anterior.

13. Selecciona "Guardar" i el procés de configuració haurà finalitzat. En el cas que t'aparegui una o dues vegades un missatge d'error amb les opcions "Cancelar", "Detalles" i "Continuar", clica a "Continuar".

14. Una vegada creat el compte, accedeix a "Ajustes" > "Correo, contactos, calen." i seguidament al compte de correu que has acabat de crear.

14.1. A "Avanzado", comprova que "Usar SSL" es troba actiu. Comprova també que l'autentificació sigui per "Contraseña" i que el "Puerto del servidor" (port d'entrada) sigui el 995.

14.2. A "Servidor de correo saliente" > "SMTP", comprova que "smtp.tinet.cat" està actiu i que el "Puerto del servidor" (port de sortida) sigui el 465.

Configuració del correu a iOS