Windows Phone

Configuració del correu en Windows Phone (versions 7 i 8)

1. A la llista d'aplicacions, prem a Configuración Botó de configuració de Windows Phone i, a continuació, prem a Correo + Cuentas.

2. Prem a Agregar una cuenta > Otra cuenta.

3. Escriu la teva adreça de correu i contrasenya de TINET i, a continuació, prem a Iniciar sesión.

Nota: Si no es troba la configuració, assegura't que tant l'adreça de correu com la contrasenya siguin les correctes i, a continuació, prem a Reintentar. Si la configuració encara no es troba, prem a Avanzada i, a continuació, salta al pas 5 en el següent procedimient.

Especificar manualment la configuració d'un compte de correu (avanzada)

1. A la llista d'aplicacions, prem a Configuración Botó de configuració de Windows Phone i, a continuació, prem a Correo + Cuentas.

2. Prem a Agregar una cuenta > Configuración avanzada.

3. Escriu la teva adreça de correu i contrasenya de TINET i, a continuació, prem a Siguiente.

4. Prem a Correo de Internet.

5. Realitza el sigüent procedimient:

    Nombre de cuenta: Escriu un nom descriptiu per al compte (per exemple, TINET). Aquest nom et servirà per diferenciar els diversos comptes de correu que tinguis configurats al telèfon.

    Tu nombre: Escriu el teu nom. Aquest és el nom del remitent en els missatges de correu que enviaràs des d'aquest compte.

    Servidor de correo entrante: pop3.tinet.cat

    Tipo de cuenta: Elegeix POP3.

    Nombre de usuario: Escriu el teu codi d'usuari de TINET (el mateix codi que utilitzes per accedir al webmail).

    Contraseña: Escriu la teva contrasenya de TINET.

    Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.tinet.cat

    El servidor de salida requiere autenticación: Verifica que així sigui, amb TINET és necessària aquesta autentificació.

    Usar el mismo nombre de usuario y contraseña para enviar correo: Verifica que així sigui, amb TINET s'utilitza el mateix codi i contrasenya tant per rebre com enviar missatges.

6. Prem a Configuración avanzada, verifica que totes les configuracions siguin les correctes, elegeix la teva configuració de descàrrega i, a continuació, prem a Iniciar sesión.